Wersja Polskojęzyczna

 Obecná informace

 • Tyto zásady se vztahují na webové stránky provozované na adrese URL: premium-vape.pl, premium-vape.cz
 • Provozovatelem webové stránky a správcem osobních údajů je: BT Team s.r.o. se sídlem Sládkova 372/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
 • E-mailová kontaktní adresa provozovatele: [email protected]

I. Úvod

 • Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavázali jsme se je chránit. Tato pravidla vysvětlují, co s vašimi osobními údaji děláme.
 • Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s našimi podmínkami při první návštěvě našich webových stránek nám umožňuje použít soubory cookies při každé vaší návštěvě našeho webu.

 

II. Shromažďování osobních údajů

 • informace jako je e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na našich webových stránkách;
 • informace, které zadáte, když si na našich webových stránkách vytváříte profil – např. vaše jméno, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav, IP adresa
 • informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k našim e-mailovým službám a/nebo newsletterům;
 • informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách;
 • informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte
 • informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat
 • jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.
 • Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

 

III. Použití vašich osobních údajů

A. Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme využít pro následující účely:

 • správu našich webových stránek a podnikání;
 • přizpůsobení našich webových stránek právě vám;
 • umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;
 • zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím našich webových stránek;
 • poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek;
 • zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb;
 • zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;

B. Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

IV. Zveřejňování osobních údajů

A.Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z našich zaměstnanců, nebo subdodavatelům tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

B.Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit:

 • v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
 • v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;
 • za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika);
 • jakékoliv osobě, o které se důvodně domníváme, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o poskytnutí těchto osobních údajů a pokud by podle našeho názoru mohl takový soud nebo orgán zveřejnění těchto osobních údajů nařídit.

C. S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudeme vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

V. Uchovávání osobních údajů

A.V této části 5 jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.

 • Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné.

B. Aniž je dotčen článek 5, mažeme osobní údaje, které spadají do níže uvedených kategorií, k datu a času uvedenému níže:

 • Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 5 let (dle zákona o účetnictví – zákon č. 563/1991) od poslední realizované objednávky.

C. Bez ohledu na ostatní ustanovení této části 5 si uchováme dokumenty (včetně těch elektronických) obsahující osobní údaje

 • v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
 • pokud se domníváme, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení; a
 • za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika).

 

VI. Bezpečnost vašich osobních údajů

 • Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.
 • Všechny vámi poskytnuté osobní údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall).
 • Všechny elektronické finanční transakce zadané přes naše webové stránky budou zašifrovány.
 • Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit.
 • Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na náš web; nebudeme vás žádat o heslo (s výjimkou případů, kdy se přihlašujete na náš web).

VII Vaše práva

 • V rozsahu povoleném zákonem můžeme poskytnutí osobních údajů, které požadujete, odmítnout.
 • Můžete nám kdykoliv nařídit, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely.
 • V praxi buď obvykle výslovně předem souhlasíte s tím, jak vaše osobní údaje pro marketingové účely použijeme, nebo vám nabídneme možnost odhlášení z používání vašich osobních údajů pro marketingové účely.

 

VIII. Aktualizace údajů

 • Dejte nám prosím vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které máme, opravit nebo aktualizovat.

 

IX. Soubory cookies

A. Pokud si uživatel nepřeje přijímat cookies, může změnit nastavení prohlížeče. Vyhrazujeme si, že deaktivace souborů cookie nezbytných pro procesy ověřování, zabezpečení, zachování uživatelských preferencí může ztížit a v extrémních případech může znemožnit používání webových stránek.

B. Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte ze seznamu níže webový prohlížeč, který používáte, a postupujte podle pokynů:

 • Edge
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera

Mobilní zařízení:

 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone

 

 

Zákonný důvod zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Tyto zásady můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás můžeme upozornit e-mailemB

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWejdź do sklepu